Imigranti lžou, ale EU to nevadí, vždyť oni přece mohou

Dánská imigrační služba (DIS) potvrdila své podezření, že většina z 800 údajně nezletilých migrantů lhala o svém věku, aby tak zvýšila své šance na získání azylu. Prostě muži, kterým bylo i výrazně přes 20 let předstírali, že jsou mladiství. A jak na to reagovali jejich zastánci?

Jejich zastánci, resp. různé neziskovky prohlásily, že chudáky imigranty označujeme za lháře. Nebo reagovaly taky tím, že v jejich zemích se věk nebere v úvahu a proto neví, kolik jim je let. Aha, takže oni neví, kolik jim je let. Ale ví, že jsou nezletilí 😀

To je ta vtipnější část. Tou smutnější je bohužel to, že Evropská unie jaksi sama nedodržuje své zákony. Protože podle těchto zákonů nemá právo na azyl ani mezinárodní ochranu ten, kdo o sobě uvede nepravdivé údaje. Proč nejsou dotyční okamžitě deportováni?

Pár hospodských lže, tak tedy uvalíme trest na všechny. EET je v podstatě taková kolektivní vina. 3/4 migrantů lhalo. Neměli bychom tedy uvalit kolektivní vinu na všechny? V jednom případě ano, v druhém se to nesmí?

Taky je zajímavé, jak ti “xenofobové a rasisté” měli přece jenom pravdu. Něměli by se různí “experti” z ČT nad sebou zamyslet? V čem spočívá jejich expertíza, když “xenofobové a rasisté” bez škol zvládnou předvídat situace lépe nežli oni? Nebude to náhodou tím, že “experti” spíše mluví o svých snech, ale na realitu kašlou?

Většina imigrantů jaksi “záhadně” zapomněla nebo ztratila doklady? Když Afgánci a Eritrejci utíkali před “válkou”, zapomněli na doklady. Ale mobily si vzít stihli… Taky je zvláštní, že tolik vědců a inženýrů nezná svůj věk. Nějak se vám ta multikulti utopie hroutí pod rukama, milí sluníčkáři. Logika je neúprosná.

A nakonec citace ze zákona…

Zjevná nedůvodnost žádosti o udělení mezinárodní ochrany:

– uvádí pouze ekonomické důvody

– bez vážného důvodu uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním občanství nebo tyto údaje odmítá uvést

– žádá o udělení mezinárodní ochrany pouze proto, aby unikl situaci všeobecné nouze

– uvádí skutečnosti zjevně nevěrohodné

– s cílem ztížit zjištění skutečného stavu věci zničil, poškodil nebo zatajil svůj cestovní doklad či jinou důležitou listinu anebo s tímto cílem předložil padělaný nebo pozměněný cestovní doklad či jinou důležitou listinu

– jako zjevně nedůvodná se zamítne i žádost o udělení mezinárodní ochrany, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany přichází ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu, neprokáže-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany, že v jeho případě tento stát za takovou zemi považovat nelze

Zdroje: http://eurodenik.cz/zpravy/dansko-az-tri-ctvrtiny-nezletilych-migrantu-lhaly-o-svem-veku-dle-lekaru-jsou-dospeli

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-325

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *